AKIT
English Eesti

address space

aadressiruum

olemus
füüsilise või loogilise olemi
(mälupesa, kettasektori, välisseadme, hosti vm)
võimalike aadresside hulk

ISO/IEC 2382:
aadresside hulk, mida saab kasutada
programm või funktsionaalüksus,
võib sisaldada virtuaalaadresse

ISO/IEC/IEEE 9945:
mälupesad, mille poole saab pöörduda
protsess või protsessilõim

ISO/IEC/IEEE 24765:
mälupesad, mida saab adresseerida
keskprotsessor

näiteid
http://slideplayer.com/slide/4487410/14/images/4/Address+Spaces+Translation+from+logical+to+physical+addresses+2N.jpg

http://static.duartes.org/img/blogPosts/linuxFlexibleAddressSpaceLayout.png

vt ka
- aadressiruumi juhustus
- domeeninimede süsteem
- IP-aadress