AKIT
English Eesti

ADDIE

ADDIE

olemus
õppe kavandamisel ja koolituse arendamisel kasutatav viiejärguline mudel:

- Analysis -- analüüs (probleemid, eesmärgid, keskkond, senine tase)
- Design -- kavandamine (vahendid, sisu, meediumid)
- Development -- väljatöötamine (tekst, graafika, tehnoloogia)
- Implementation -- teostus (protseduurid koolitajaile ja õppijaile)
- Evaluation -- hindamine (kujundav igas järgus ja kokkuvõtteline)

ülevaateid
https://www.slideshare.net/consgp/the-addie-model-presentation

https://www.slideshare.net/elearningindustry/the-addie-instructional-design-model-20797917

https://www.slideshare.net/bhavikaparimi/addie-model-64314285

https://www.slideshare.net/charmainewaggay/addie-model-27062755

https://www.slideshare.net/eshikachattopadhyay/building-along-addie

http://educationaltechnology.net/the-addie-model-instructional-design/