AKIT
English Eesti

ADDIE

ADDIE

olemus
viiejärguline tegevusmudel,
kasutatakse õppe kavandamisel ja koolituse arendamisel

järgud
A = Analysis -- analüüs:
probleemid, eesmärgid, keskkond, senine tase
D = Design -- kavandamine:
vahendid, sisu, meediumid
D = Development -- väljatöötamine:
tekst, graafika, tehnoloogia
I = Implementation -- teostus:
protseduurid koolitajaile ja õppijaile
E = Evaluation -- hindamine:
kujundav igas järgus ja kokkuvõtteline

ülevaateid
https://www.slideshare.net/consgp/the-addie-model-presentation

https://www.slideshare.net/elearningindustry/the-addie-instructional-design-model-20797917

https://www.slideshare.net/bhavikaparimi/addie-model-64314285

https://www.slideshare.net/charmainewaggay/addie-model-27062755

https://www.slideshare.net/eshikachattopadhyay/building-along-addie

http://educationaltechnology.net/the-addie-model-instructional-design/