AKIT
English Eesti

assign (1)

kinnistama; määrama

olemus
üht olemit teisega seotuks tegema

näiteid
- füüsilist seadet loogilisele
- teatud mudelit alamsüsteemile
- nime objektile