AKIT
English Eesti

address book

aadressiraamat

(meilisüsteemis või veebilehel) üks olulisi ründeobjekte, seega ründe laiendamist võimaldav nõrkus(1), millega tuleb riski kaalutlemisel arvestada