AKIT
English Eesti

autoextend

automaatlaiendus

näide
andmebaasisüsteemi (sh Oracle'i) funktsioon, mis
automaatselt suurendab andmebaasifaili
mingi ettemääratud mahu võrra,
lubatava maksimaalmahu piires