AKIT
English Eesti

additive group

aditiivne rühm

olemus
rühm, mille binaartehet tähistatakse märgiga ja nimetatakse liitmiseks; tavaliselt eeldatakse kommutatiivsust (Abeli rühma), st a + b = b + a kehtimist iga a ja b korral

üksikasju
http://mathworld.wolfram.com/AdditiveGroup.html

http://www.ams.org/journals/bull/1973-79-06/S0002-9904-1973-13341-5/S0002-9904-1973-13341-5.pdf

näide
https://proofwiki.org/wiki/Definition:Additive_Group_of_Real_Numbers