AKIT
English Eesti

auditee

auditeeritav

olemus
auditeeritava organisatsiooni esindaja
ISO 19011:
auditeeritav organisatsioon või selle osa, näiteks
- kompanii
- korporatsioon
- ettevõte
- firma
- heategevusorganisatsioon
- ühing
- asutus

vt ka
- audit
- auditeeritav organisatsioon
- auditi klient