AKIT
English Eesti

abstract (2)

kokkuvõte; referaat; resümee; väljavõte; teatis