AKIT
English Eesti

active

aktiivne (1)

olemus
IT alal:
(a) hetkel esitatav või kasutatav
= currently presented or used
(b) muutmisvõimeline
= able to cause change

näiteid
https://en.wiktionary.org/wiki/active

ISO/IEC 11770-5:
olemi olek, milles ta võib omandada ühisvõtme
= state of an entity in which the entity can obtain the shared secret key

vt ka
- aktiivaeg
- aktiivautentimine
- aktiivluure
- aktiivmälu
- aktiivne (2); aktiiv-; aktiivolekus; tööolekus
- aktiivne (3), täitmisvalmis
- aktiivne hoiatus
- aktiivne liiniluure
- aktiivne oht, aktiivoht
- aktiivne vastane
- aktiivpetis
- aktiivpettekatse
- aktiivrünne
- aktiivsisu
- aktiivsus
- aktiivsusjälg
- aktiivtopoloogia
- aktiveerima (1)
- inaktiivne
- turvalisuse aktiivtestimine