AKIT
English Eesti

active

aktiivne (1)

kontekstist sõltuvas tähenduses, sealhulgas

ISO/IEC 11770: olemi olek, milles ta võib omandada ühisvõtme