AKIT
English Eesti

audio induction loop system

induktsioonsilmusside

olemus
traadita lähimaaside ruumi või hoonet ümbritseva vahendava induktsioonsilmusega piiratud alal,
tänapäeval peamiselt kuulmispuudeliste hõlbustusvahend

täpsemalt
https://www.hearinglink.org/living/loops-equipment/hearing-loops/what-is-a-hearing-loop/

https://hearinghealthmatters.org/hearinginternational/2011/induction-loops-around-the-world-where-are-we-part-i/