AKIT
English Eesti

after-action report

järelaruanne

olemus
toimunu analüüsi kokkuvõte

ISO 22300:
dokument, mis
- protokollib, kirjeldab ja analüüsib harjutust
- toetub vaatlejate järelvestlustele ja aruannetele
- tuletab õppetunnid edaspidiseks

näiteid
http://ldh.la.gov/assets/oph/Center-CP/training/Regional_Webinar_Series/PowerPoints/AAR_Webinar_1-11-2017.pdf

http://rasmussen.libanswers.com/academics/faq/256618

vt ka
- järelläbivaatus
- järeltoimingud
- järelvestlus