AKIT
English Eesti

agent

agent

paljudes esindaja ja vahendaja tähendustes, sealhulgas

tarkvaras: kasutajat või teist programmi vahendav programm, mis reageerib oma keskkonnale ja töötab autonoomselt, pideva järelevalveta; autonoomse roboti analoog