AKIT
English Eesti

application layer

rakenduskiht

olemus
kõrgeim kiht OSI mudelis (7. kiht) ja TCP/IP-mudelis (4. kiht), annab rakendusprogrammidele (seega lõppkasutajale) teenuseid infovahetuseks teiste rakendusprogrammidega OSI keskkonnas; määrab protokollid ja meetodid protsessidevaheliseks võrgusuhtluseks; TCP/IP-mudelis võib rakenduskihti lihtsustatult lugeda OSI mudeli kolme ülakihi kombinatsiooniks;

ISO/IEC 2382-26: kiht, mis annab rakendusprotsessidele andmevahetuse vahendid pääsuks OSI keskkonda ja sisaldab rakendusorienteeritud protokolle, mille abil need protsessid suhtlevad

protokollide näiteid
- DNS
- HTTP
- FTP
- SMTP
- Telnet

ülevaateid
https://www.youtube.com/watch?v=wA9E85b4r5U

http://www.dummies.com/how-to/content/cisco-networking-osi-model-layer-7-application.html

https://scs.senecac.on.ca/~jeffrey.rijkse/dcn286/week3/DCN286%20Week3.ppt

https://www.slideshare.net/ShashikantAthawale/application-layer-protocol-56730433

https://www.slideshare.net/hasampanezai/lecture-application-layer

https://www.mi.fu-berlin.de/inf/groups/ag-tech/teaching/2011-12_WS/L_19531_Telematics/09_Application_Layer.pdf