AKIT
English Eesti

accidental damage

juhukahjustus

ettekavatsematu, eksitusest või õnnetusest põhjustatud