AKIT
English Eesti

active alert

aktiivne hoiatus

olemus
hoiatus, millele ei ole veel reageeritud või mida pole kviteeritud
=
an alert not yet responded or acknowledged