AKIT
English Eesti

authentication exchange

autentimissuhtlus

olemus
infovahetus olemi identiteedi kontrollimiseks

ISO 7498:
olemi identiteedis infovahetuse abil veendumise mehhanism

ISO/IEC 10181:
üks või mitu edastust autentimisteabe vahetamiseks autentimise sooritamise eesmärgil

näide
https://www.codeproject.com/KB/IP/326574/2WaySSL.png

vt ka
- autentimissuhtluse teave