AKIT
English Eesti

accounting management

arvestuse haldus

olemus
kontekstist sõltuva arvestuse haldus

näiteid
ISACA, võrguturbe kontekstis:
võrguressursside kasutamist puudutava teabe haldus

https://www.bizmanualz.com/tighten-accounting-controls/what-are-accounting-systems.html

https://tools.ietf.org/html/rfc2975