AKIT
English Eesti

assign (3)

kohale määrama; ametisse nimetama