AKIT
English Eesti

alertable event

alarmsündmus

olemus
alarmiläve põhjal seiratav sündmus

vt ka
- alarm
- hoiatus