AKIT
English Eesti

alertable event

alarmsündmus

alarmiläve järgi seiratavaks konfigureeritud sündmus