AKIT
English Eesti

anonymity

anonüümsus

olemus
identiteedi konfidentsiaalsus :

(1) isiku õigus ja võime kasutada süsteeme, võrke ja teenuseid oma identiteeti paljastamata, st eristamatuna muudest kasutajatest; üks privaatsuse vorme

(2) 29100: tingimus, mis nõuab, et isikutuvastusteabe töötleja ega muu pool ei saa otseselt ega kaudselt tuvastada isikuandmesubjekti identiteeti

(3) 24760: identifitseerimistingimus, mille puhul saab olemit eristada, kuid ilma piisava identiteediteabeta, mis võimaldaks siduda teda mingi teadaoleva identiteediga; tavaliselt nõuab erimandaate, mille kehtivust saab krüptograafiliste vahenditega kontrollida