AKIT
English Eesti

anonymity

anonüümsus

olemus
identiteedi konfidentsiaalsus

(1)
üks privaatsuse vorme:
isiku õigus ja võime kasutada
süsteeme, võrke ja teenuseid
oma identiteeti paljastamata,
st eristamatuna muudest kasutajatest

(2) 29100:
tingimus, mis nõuab, et
isikutuvastusteabe töötleja ega muu
ei saa otse ega kaudselt tuvastada
isikuandmesubjekti identiteeti

(3) 24760:
identifitseerimistingimus,
- võimaldab olemit teistest eristada
- ei võimalda teda siduda mingi identiteediga
- tavaliselt nõuab erimandaate,
mille kehtivust saab kontrollida
krüptograafiliste vahenditega

vt ka
- anon
- anonüümimine
- anonüümitud
- anonüümitud biomeetriaandmik
- anonüümmeiler
- anonüümne sisselogimine
- anonüümvõrk
- Anonymous
- delta-olemasolu
- desanonüümimine, nüümimine
- k-anonüümsus
- l-hajutus
- pseudoanonüümimine
- pseudonüümimine
- t-lähedus