AKIT
English Eesti

t-closeness

t-lähedus

olemus
andmestiku privaatsusomadus:
- l-hajutuse edasiarendus
- näitab, et tundliku atribuudi jaotuste erinevus
------ suvalises ekvivalentsiklassis ja üldkogumis
------ pole suurem kui t
- erinevuseks t on mingi määratletud kaugus

täpsemalt
http://www.ics.uci.edu/~projects/295d/presentations/295d-tcloseness