AKIT
English Eesti

l-diversity

l-hajutus

olemus
k-anonüümsuse mudeli edasiarendus:
- tundlike atribuutide privaatsuse säilitamiseks
- vähendab kaitstud identiteetidega rühmaandmete esituse granulaarsust
- nõuab, et igal tundlikul atribuudil peab
igas ekvivalentsiklassis olema
vähemalt l erinevat ja ühtlaselt jaotatud
esitatavat väärtust
- see nõue pole alati täidetav,
näiteks võib tundlikul atribuudil olla
ainult kaks väärtust ("on/ei ole")

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/L-diversity

https://informationwithinsight.com/2019/03/12/data-anonymisation-and-l-diversity/

http://www.utdallas.edu/~muratk/courses/dbsec12f_files/DBSec_priv3.pdf

https://www.cs.rochester.edu/~muthuv/ldiversity-TKDD.pdf

http://www.ics.uci.edu/~projects/295d/presentations/295d-tcloseness

https://arxiv.org/pdf/1007.0292.pdf