AKIT
English Eesti

k-anonymity

k-anonüümsus

olemus
väljastatavate andmete
anonüümsuse kaitse formaalne mudel
koos ta rakendamise poliitikatega:
- L. Sweeney 2002
- ei kaitse tundliku atribuudi paljastamise eest,
näiteks terviseprobleemi paljastamise eest

täpsemalt
väljastis on k-anonüümne, kui
selles ei ole teave iga isiku kohta eristatav
ähemalt k-1 isiku teabest samas väljastises,
st igas ekvivalentsiklassis peab olema
vähemalt k kirjet

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/K-anonymity

http://latanyasweeney.org/work/kanonymity.html

http://dataprivacylab.org/dataprivacy/projects/kanonymity/kanonymity.pdf

https://www2.cs.duke.edu/courses/fall12/compsci590.3/slides/lec3.pdf

http://www.vldb.org/archives/website/2007/program/slides/s746-iwuchukwu.pdf

https://epic.org/privacy/reidentification/Sweeney_Article.pdf