AKIT
English Eesti

code signing

koodi signeerimine

täitmiskoodi varustamine digitaalsignatuuriga, mis tõendab, et kood on pärit usaldatavast allikast

signatuur valideeritakse usaldatava kolmanda poole abil