AKIT
English Eesti

use, retention and disclosure limitation

kasutamise, säilitamise ja paljastamise piiratus

olemus
ISO/IEC 29100 nõue isikutuvastusteabe korraldajale:
- minimaalvajaduste põhjal piirata isikutuvastusteabe
------ kasutamine
------ säilitamine
------ edastus
------ avaldamine
- vajadus peab tulenema eesmärkidest, mis
------ on konkreetsed, selgesõnalised ja seaduslikud
------ peavad olema määratlema enne andmete kogumist
- tuleb vältida korduskasutust,
------ kui kohaldatav seadus keelab korduskasutuse