AKIT
English Eesti

linear feedback shift register

lineaarne nihkeregister

olemus
vahend, mille väljundjada a(0), a(1), a(2), …
rahuldab lineaarset rekurrentset seost
f(n) = a(n-1)*f(n-1) + a(n-2)*f(n-2) + …
+ a(n-k)*f(n-k) mod 2

ülevaateid
https://web.archive.org/web/20060111183721/http://homepage.mac.com/afj/lfsr.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Linear-feedback_shift_register

http://www.science.unitn.it/~sala/BunnyTN/BUNNYTN_Elia.pdf

https://en.wikipedia.org/wiki/Linear-feedback_shift_register

rakendused
jadašifri võtmejadaks selline jada ei sobi,
kuid mitut sellist jada kombineerides
võib saada turvalise jadašifri