AKIT
English Eesti

interface (1)

liides

olemus
olemeid ühendav olem
https://en.wiktionary.org/wiki/interface

(1a) ühispiir
ISO/IEC 2382:
piir kahe funktsionaalüksuse vahel,
määratleb omadused, mis puudutavad
- funktsioone
- füüsilisi ühendusi
- signaalivahetust
- jms
ISO/IEC/IEEE 24765:
ühispiir, mille kaudu kulgeb informatsioon,
riistvara- või tarkvarakomponent, mis
ühendab komponente infovahetuseks
(1b) CC:
vahend interaktsiooniks
komponendi või mooduliga

(2) ISO/IEC/IEEE 24765:
tegumi väline spetsifikatsioon

(3) ISO/IEC 10746:
käitumise abstraktsioon,
mis koosneb
objekti interaktsioonidest
ja nende kitsendustest

(4a) ISO/IEC 19500:
võimalike objektiga sooritatavate
operatsioonide hulga kirjeldus
(4b) ISO/IEC 19506:
nimeline
olemi käitumist iseloomustavate
operatsioonide kogum

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Interface_(computing)
https://en.wikipedia.org/wiki/Interface
https://en.wikipedia.org/wiki/User_interface
https://en.wikipedia.org/wiki/API
https://en.wikipedia.org/wiki/Interface_(Java)

vt ka
- allaliides
- API
- avalik rakendusliides
- funktsiooniliides
- graafiline kasutajaliides
- hindamisobjekti turvafunktsioonistiku liides
- häälliides
- jadaliidesega EEPROM
- kasutajaliides
- liidesevõltsing
- liidestama
- liidestus
- masina kasutajaliides
- petteliides
- rakendusliides
- sideliides
- tagaliides
- TSF liides
- USB-liides
- välisliides
- võrguliidese kiht
- Wiegandi liides
- õhkliides
- ülesliides