AKIT
English Eesti

log (1)

logi

olemus
kronoloogiline sündmuste andmik,
mis talletatakse andmefailina,
järgnevaks läbivaatuseks ja analüüsimiseks
ISO/IEC/IEEE 24765, PMBOK jm:
dokument, millega
jäädvustatakse ja kirjeldatakse/nimetatakse
valitud ilmingud, mis
esinevad protsessi või tegevuse käigus

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Logbook

https://en.wikipedia.org/wiki/Log_file

https://docs.oracle.com/cd/A60725_05/html/comnls/us/fnd/revreq05.htm

turvalisus
http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-92.pdf

http://iacis.org/iis/2006/Lantz_Hall_Couraud.pdf

vt ka
- DNS-logimine
- ettelogimine
- kõnelogi
- logiandmed
- logihaldus
- logikaeve
- logikordus
- logimistase
- logiraamat
- päringulogi
- pääsulogi
- revisjonlogi
- riskilogi
- süsteemilogi
- tehingulogi
- turvalogi
- tõrkelogi
- võrgu logimine