AKIT
English Eesti

logimistase

logging level

olemus
logitavate sündmuste olulisuse tase
- võib olla seatav

vt ka
- logi
- logima