AKIT
English Eesti

log replay

logikordus

olemus
logi taaskasutus
- logipõhise taaste või testimise kontekstis