AKIT
English Eesti

l-diversity

l-hajutus

olemus
k-anonüümsuse mudeli edasiarendus:
- tundlike atribuutide privaatsuse säilitamiseks
- vähendab kaitstud identiteetidega rühmaandmete esituse granulaarsust; nõudes, et
- igal tundlikul atribuudil peab igas ekvivalentsiklassis olema vähemalt l erinevat ja ühtlaselt jaotatud esitatavat väärtust
- see nõue pole alati täidetav, näiteks võib tundlikul atribuudil olla ainult kaks väärtust ("on/ei ole")

ülevaateid
https://www.slideshare.net/RohanKhude/distinct-l-diversity-anonymization-of-set-valued-data

http://www.utdallas.edu/~muratk/courses/dbsec12f_files/DBSec_priv3.pdf

https://slideplayer.com/slide/5230052/

http://www.ics.uci.edu/~projects/295d/presentations/295d-tcloseness

https://arxiv.org/pdf/1007.0292.pdf