AKIT
English Eesti

k-anonymity

k-anonüümsus

olemus
väljastatavate andmete anonüümsuse kaitse
formaalne mudel koos ta rakendamise poliitikatega
- L. Sweeney 2002
- ei kaitse tundliku atribuudi paljastamise eest
------ näiteks terviseprobleemi paljastamise eest

täpsemalt
väljastis on k-anonüümne, kui selles ei ole teave iga isiku kohta eristatav vähemalt k-1 isiku teabest samas väljastises,
- st igas ekvivalentsiklassis peab olema vähemalt k kirjet

ülevaateid
http://www.cse.psu.edu/~ads22/courses/privacy598d/www/lec-notes/Ruan-k-anon-cluster.ppt

http://dataprivacylab.org/dataprivacy/projects/kanonymity/kanonymity.pdf

http://latanyasweeney.org/work/kanonymity.html

https://www2.cs.duke.edu/courses/fall12/compsci590.3/slides/lec3.pdf

http://www.vldb.org/archives/website/2007/program/slides/s746-iwuchukwu.pdf

http://arbor.ee.ntu.edu.tw/archive/ppdm/Anonymity/FriedmanPK08.pdf