AKIT
English Eesti

application security management process

rakenduse turbehalduse protsess

olemus
ISO/IEC 27034:
├╝ldine turbetegevuste, -tegijate, -tehiste ja -auditi
halduse protsess, mida organisatsioon kasutab
iga rakenduse puhul
=
overall management process for security activities, actors, artefacts and audit for each application used by an organization

vt ka
- rakenduse turbe eluts├╝kli etalonmudel