AKIT
English Eesti

active security testing

turvalisuse aktiivtestimine

olemus
turvalisuse testimine, mis sisaldab otsest interaktsiooni testimisobjektiga, näiteks talle andmepakettide saatmist

vt ka
- aktiivluure