AKIT
English Eesti

access control enforcement function

pääsuotsuse täiturfunktsioon

olemus
ISO/IEC 10181:
pääsuotsusefunktsiooni tehtud otsust täitev funktsioon,
pääsutaotluse algataja ja sihtkoha vahelise tee üks osa