AKIT
English Eesti

administrator (1)

ülem; haldaja; administraator (1)

Õ:tehnilised objektid peavad alluma inimesele
"sõjaväelises korras", seega on mõistlik
nimetada nende valitsejaid ülemateks,
eristamiseks muudest juhtidest ja halduritest

olemus
ISO/IEC 24775: isik, kelle hooleks on
- arvutisüsteemi
- võrgu
- salvestiku
- andmebaasi
- rakenduse
kasutamise alustegevused:
- installeerimine
- konfigureerimine
- haldus

vt ka
- administraator (2)
- andmebaasiülem
- infoturbeülem
- kliendi pilvteenusehaldur
- süsteemiülem