AKIT
English Eesti

administrator (1)

ülem, administraator

süseemiülem, võrguülem, andmebaasiülem vms

ISO/IEC 24775:2011: isik, kelle ülesandeks on arvutisüsteemi, võrgu, salvestisüsteemi, andmebaasi või rakenduse installeerimine, konfigureerimine ja haldus