administrator (2)

administraator (2)

olemus
ISO/IEC 15408, CC:
olem mingi usaldatavustasemega
kõigi hindamisobjekti turvafunktsioonistiku
poliitikate mõttes, kusjuures
- kõik kaitseprofiilid või turvasihid ei eelda
ühesugust administraatorite usaldamist
- tavaliselt eeldatakse, et administraator järgib alati hindamisobjekti turvasihi poliitikaid
hindamisobjekti võimete kohta või
käituskeskkonna kohta
=
entity that has a level of trust with respect to all policies implemented by the TSF
Note. Not all PPs or STs assume the same level of trust for administrators. Typically administrators are assumed to adhere at all times to the policies in the ST of the TOE. Some of these policies may be related to the functionality of the TOE, others may be related to the operational environment.


prTS 419221:
sertifitseerimisteenuse kasutaja roll, täidab
hindamisobjekti algatamise funktsioone või
muid hindamisobjekti halduse funktsioone
=
CSP user role that performs target of evaluation (TOE) initialisation or other TOE administrative functions
These tasks are mapped
to the Crypto-officer role of the TOE


vt ka
- administraator (1)

Toimub laadimine

administrator (2)

administraator (2)

olemus
ISO/IEC 15408, CC:
olem mingi usaldatavustasemega
kõigi hindamisobjekti turvafunktsioonistiku
poliitikate mõttes, kusjuures
- kõik kaitseprofiilid või turvasihid ei eelda
ühesugust administraatorite usaldamist
- tavaliselt eeldatakse, et administraator järgib alati hindamisobjekti turvasihi poliitikaid
hindamisobjekti võimete kohta või
käituskeskkonna kohta
=
entity that has a level of trust with respect to all policies implemented by the TSF
Note. Not all PPs or STs assume the same level of trust for administrators. Typically administrators are assumed to adhere at all times to the policies in the ST of the TOE. Some of these policies may be related to the functionality of the TOE, others may be related to the operational environment.


prTS 419221:
sertifitseerimisteenuse kasutaja roll, täidab
hindamisobjekti algatamise funktsioone või
muid hindamisobjekti halduse funktsioone
=
CSP user role that performs target of evaluation (TOE) initialisation or other TOE administrative functions
These tasks are mapped
to the Crypto-officer role of the TOE


vt ka
- administraator (1)

Palun oodake...

Tõrge

administrator (2)

administraator (2)

olemus
ISO/IEC 15408, CC:
olem mingi usaldatavustasemega
kõigi hindamisobjekti turvafunktsioonistiku
poliitikate mõttes, kusjuures
- kõik kaitseprofiilid või turvasihid ei eelda
ühesugust administraatorite usaldamist
- tavaliselt eeldatakse, et administraator järgib alati hindamisobjekti turvasihi poliitikaid
hindamisobjekti võimete kohta või
käituskeskkonna kohta
=
entity that has a level of trust with respect to all policies implemented by the TSF
Note. Not all PPs or STs assume the same level of trust for administrators. Typically administrators are assumed to adhere at all times to the policies in the ST of the TOE. Some of these policies may be related to the functionality of the TOE, others may be related to the operational environment.


prTS 419221:
sertifitseerimisteenuse kasutaja roll, täidab
hindamisobjekti algatamise funktsioone või
muid hindamisobjekti halduse funktsioone
=
CSP user role that performs target of evaluation (TOE) initialisation or other TOE administrative functions
These tasks are mapped
to the Crypto-officer role of the TOE


vt ka
- administraator (1)

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!