AKIT
English Eesti

certification service provider

sertifitseerimisteenustaja, sertifitseerimisteenuse andja, CSP (2)

olemus
prTS 419221:
liik usaldusteenuse tarnijaid,
juriidiline või füüsiline isik või muu olem:
- annab välja sertifikaate või
- annab muid e-allkirjadega seotud teenuseid
- praktikas nimetatakse sageli
sertifitseerimiskeskuseks