AKIT
English Eesti

certification service provider

sertifitseerimisteenuse tarnija

olemus
prTS 419221: liik usaldusteenuse tarnijaid, sertifikaate väljaandev või muid e-allkirjadega seotud teenuseid andev olem või juriidiline või füüsiline isik

praktikas nimetatakse sageli sertifitseerimiskeskuseks