AKIT
English Eesti

trust service provider

usaldusteenuse tarnija

olemus
prTS 419221:
elektrooniliste tehingute usaldusväärsust suurendavate elektrooniliste teenuste andja

ISO 21188:
lepingupoolte määratud tunnustatav organisatsioon,
- annab klientidele (tellijaile, sõltlastele) usaldusteenuseid
- rea sertifitseerimiskeskuste kaudu

vt ka
- mandaator
- sertifitseerimisteenuse tarnija