AKIT
English Eesti

certification authority

sertifitseerimiskeskus; sertifitseerimisorgan

olemus
usaldatav kolmas pool avaliku võtme taristus (PKI), kes volitatud kasutajaile või süsteemidele annab välja digitaalsertifikaate, kinnitades neid digitaalsignatuuriga, ja tühistab neid; võib luua ka kasutajate võtmeid; ta peab tagama, et sertifikaadi esitaja on see, kes ta väidab end olevat; selleks on keskusel harilikult koostöö mingi asutusega, kes annab talle teavet isiku väidetava identiteedi tõendamiseks

ISO 11568, 21188: avaliku võtme sertifikaatide loomiseks, kinnistamiseks, tühistamiseks või hoidmiseks ühe või mitme olemi usaldatav olem

ISO/IEC 10181: üht või mitut turvalisusse puutuvate andmete klassi hõlmavate turvasertifikaatide loomiseks usaldatav (mingi turvapoliitika kontekstis) olem

ISO/IEC 11770, 20009: avaliku võtme sertifikaatide loomiseks ja määramiseks usaldatav olem

ISO/IEC 9594, 13888, 18014, 27033: avaliku võtme sertifikaatide loomiseks ja määramiseks ühe või enama kasutaja usaldatav organ; võib luua ka kasutajate võtmeid

ISO/IEC 18014: avaliku võtme sertifikaatide loomiseks ja määramiseks usaldatav keskus

näiteid
Eestis: esimesena annab riiklikult akrediteeritud sertifitseerimis- ja ajatempliteenuseid SK ID Solutions AS

Euroopas: https://dtc.jrc.ec.europa.eu/dtc_erca.php

rahvusvahelisi: https://support.apple.com/en-us/HT207177