AKIT
English Eesti

digital certificate

digitaalsertifikaat, digisert

(1) avaliku võtme sertifikaat: elektrooniline dokument (fail), mis
- seob kasutaja avaliku võtme kasutajat identifitseerivate andmetega (näiteks isiku või organisatsiooni nime ja/või aadressiga) ning
- tõendab saatja autentsust ja
- tagab sõnumi terviklust ja salgamatust ning
- kinnitab sertifikaadi enda autentsust ta väljaandja (tüüpilises PKI süsteemis sertifitseerimiskeskuse) digitaalsignatuur

ISO 15764, 24534, ISO/IEC 11770, 13888, 17960, 18014, 19790, 20009, TR 29149: olemi avaliku võtme teave sertifitseerimiskeskuse signeerituna ja seeläbi võltsimatu

ISO 15782: olemi avalik võti ja identiteet koos mõninga muu teabega, sertifikaadi väljaandja avaliku võtmega signeeritult võltsimatuks muudetuna

ISO/TR 17068: digitaalselt signeeritud deklaratsioon, mis seob avaliku võtme ning sellele vastava privaatvõtme omanikuks oleva isiku, vahendi või teenuse

ISO/IEC 20648: digitaalsigntuuriga signeeritud andmestruktuur, mis põhineb avalikul võtmel ja kinnitab, et see võti kuulub selles struktuuris nimetatud subjektile

(2) elektrooniline tõenddokument üldisemas tähenduses, sealhulgas

ISO/TR 17427: äri- või muu tehingu sooritamisel kasutaja mandaati tõendav elektrooniline identifitseerimiskaart

ülevaateid
https://www.youtube.com/watch?v=cd4ZS1IWWyU

https://www.slideshare.net/sheetal28sv/digital-certificates-23737438

https://www.slideshare.net/rhassan84/impact-of-digital-certificate-in-network-security?qid=3f4a175d-43d4-449c-aeec-504832620a50&v=&b=&from_search=52

https://webuser.hs-furtwangen.de/~heindl/ebte-08ss-digital-certificates-Vivek-kumar.pdf

Eestis
- SK ID Solutions AS

turvalisus
https://docs.pulsesecure.net/WebHelp/Content/PCS/PCS_AdminGuide_8.2/Understanding%20Digital%20Certificate.htm

https://arstechnica.com/information-technology/2018/02/counterfeit-certificates-sold-online-make-digitally-signed-malware-a-snap/

https://www.esecurityplanet.com/network-security/digital-certificate-dangers-and-how-to-fight-them.html

https://zeltser.com/how-digital-certificates-are-used-and-misused/

http://resources.infosecinstitute.com/cybercrime-exploits-digital-certificates/