AKIT
English Eesti

public key information

avaliku võtme teave

olemus
ISO/IEC 11770:
teave, mis sisaldab vähemalt
olemi eristusidentifikaatorit ja avalikku võtit
ning võib sisaldada ka muud staatilist teavet:
- sertifitseerimiskeskuse,
- olemi,
- võtme kasutamise kitsenduste,
- kehtivusperioodi või
- rakendatud algoritmide kohta
=
information containing at least the entity’s distinguishing identifier and public key, but which can include other static information regarding the certification authority, the entity, restrictions on key usage, the validity period, or the involved algorithms

vt ka
- avaliku võtmega krüptograafia
- PKI