AKIT
English Eesti

public key information

avaliku võtme teave

olemus
ISO/IEC 11770: vähemalt olemi eristavat identifikaatorit ja avalikku võtit sisaldav teave,
- võib sisaldada ka muud staatilist teavet:
----- sertifitseerimiskeskuse,
----- olemi,
----- võtme kasutamise kitsenduste,
----- kehtivusperioodi või
----- rakendatud algoritmide kohta