AKIT
English Eesti

audit (1)

audit

olemus
ISO/IEC 24747 jt: töösaadus(t)e sõltumatu uurimine spetsifikatsioonidele, standarditele, lepingunõuetele või muudele kriteeriumidele vastamiseks

ISO/IEC 27000 jt: sõltumatu(te) pädeva(te) isiku(te) sooritatav süstemaatiline sõltumatu ja dokumenteeritud protsess mingi süsteemi, protsessi, funktsiooni, olukorra vm objekti läbivaatuseks, uurimiseks, auditi asitõendite saamiseks ja nende objektiivseks hindamiseks auditi kriteeriumide alusel ning tulemuste teatamiseks auditeeritavale

ISO 9000, 22301, ISO/IEC 27034: süstemaatiline ja dokumenteeritud protsess asitõendite saamiseks ja nende objektiivseks hindamiseks eesmärgiga teha kindlaks, millises ulatuses on mõõtekriteeriumid rahuldatud

täpsemalt
https://www.youtube.com/watch?v=TvI-wa5ytJ8

https://www.slideshare.net/NoorulhadiQureshi/auditing-introduction-to-auditing

http://asq.org/learn-about-quality/auditing/

juhiseid
https://www.isaca.org/Groups/Professional-English/it-audit-guidelines/Pages/Overview.aspx

https://www.isaca.org/knowledge-center/standards/documents/it-audit-assurance-guidance-1march2010.pdf

https://www.auditnet.org/audit-library/information-technologyinformation-systems-audit-resources

http://www.iso27001security.com/ISO27k_Guideline_on_ISMS_audit_v1.docx

https://fenix.tecnico.ulisboa.pt/downloadFile/395144321649/Formalization%20of%20the%20IT%20Audit%20Management%20Process.pdf

meetodid
https://www.slideshare.net/osamarizvi/6-audit-techniques

http://www.ugb.ro/etc/etc2011no1/FIN-12-full.pdf

http://accountlearning.com/techniques-of-auditing/

https://www.risk3sixty.com/2015/04/13/it-audit-techniques-inquiry-observation-inspection/

vt ka
turvaaudit