AKIT
English Eesti

authority (5)

organ (1)

olemus
korraldav või täitev asutus või kogu

näiteid
approval authority -- kinnitav organ
certification authority -- sertifitseerimisorgan
evaluation authority -- hindamisorgan
higher authority -- kõrgemalseisev organ
independent authority -- iseseisev organ
policy-making authority -- direktiivorgan
public authority -- riigiorgan
rating authority -- maksuorgan
reviewing authority -- järelevalveorgan
saniytary authority -- sanitaarjärelevalve
supervisory authority -- järelevalveorgan

vt ka
- organ (2)