AKIT
English Eesti

authority (5)

organ (1)

olemus
korraldav või täitev asutus või kogu

näiteid
- akrediteerimisorgan
- direktiivorgan
- hindamisorgan
- järelevalveorgan
- kinnitav organ
- sertifitseerimisorgan