evaluation authority

hindamisorgan

olemus
sõltub kontekstist

näiteid
ISO/IEC 15408, CC:
organ, mis rakendab mingit hindamisskeemi,
kehtestab normid hindamiste kvaliteedile
mingis kogukonnas, seirab seda kvaliteeti ning
rakendab sellele kogukonnale standardit ISO/IEC 15408
mingi hindamisskeemi abil
=
body operating an evaluation scheme
Note. By applying the evaluation scheme, the evaluation authority sets the standards and monitors the quality of evaluations conducted by bodies within a specific community.


näiteid
https://european-accreditation.org/wp-content/uploads/2018/10/document-ict-certification-laboratories.pdf

Toimub laadimine

evaluation authority

hindamisorgan

olemus
sõltub kontekstist

näiteid
ISO/IEC 15408, CC:
organ, mis rakendab mingit hindamisskeemi,
kehtestab normid hindamiste kvaliteedile
mingis kogukonnas, seirab seda kvaliteeti ning
rakendab sellele kogukonnale standardit ISO/IEC 15408
mingi hindamisskeemi abil
=
body operating an evaluation scheme
Note. By applying the evaluation scheme, the evaluation authority sets the standards and monitors the quality of evaluations conducted by bodies within a specific community.


näiteid
https://european-accreditation.org/wp-content/uploads/2018/10/document-ict-certification-laboratories.pdf

Palun oodake...

Tõrge

evaluation authority

hindamisorgan

olemus
sõltub kontekstist

näiteid
ISO/IEC 15408, CC:
organ, mis rakendab mingit hindamisskeemi,
kehtestab normid hindamiste kvaliteedile
mingis kogukonnas, seirab seda kvaliteeti ning
rakendab sellele kogukonnale standardit ISO/IEC 15408
mingi hindamisskeemi abil
=
body operating an evaluation scheme
Note. By applying the evaluation scheme, the evaluation authority sets the standards and monitors the quality of evaluations conducted by bodies within a specific community.


näiteid
https://european-accreditation.org/wp-content/uploads/2018/10/document-ict-certification-laboratories.pdf

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!