AKIT
English Eesti

evaluation authority

hindamisorgan

olemus
CC kontekstis:
organ, kes
- kehtestab normid hindamiste kvaliteedile mingis kogukonnas
- seirab seda kvaliteeti
- rakendab sellele kogukonnale standardit ISO/IEC 15408
mingi hindamisskeemi abil

näiteid
https://european-accreditation.org/wp-content/uploads/2018/10/document-ict-certification-laboratories.pdf