accountability (2)

vastutavus; vastutus (2)

olemus
olemi sisuline vastutus
oma toimingute ja otsuste eest,
erinevalt ametikohustustest tulenevast
pole delegeeritav

ISO 37000:
vastutus kohustuse täitmise eest,
hõlmab kohustust teavitada ja seletada,
kuidas kohustust täideti;
vastutajale võidakse kohaldada
kohustuse täitmatajätmise tagajärgi
=
obligation to another for the fulfilment of a responsibility
Note 1. The obligation includes the duty to inform and to explain the manner in which the responsibility was fulfilled.
Note 2. The non-fulfilment of a responsibility has consequences that can be enforced on the accountable party.


ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Accountability

vt ka
- vastutaja
- vastutus (1)
- vastutus (3)

Toimub laadimine

accountability (2)

vastutavus; vastutus (2)

olemus
olemi sisuline vastutus
oma toimingute ja otsuste eest,
erinevalt ametikohustustest tulenevast
pole delegeeritav

ISO 37000:
vastutus kohustuse täitmise eest,
hõlmab kohustust teavitada ja seletada,
kuidas kohustust täideti;
vastutajale võidakse kohaldada
kohustuse täitmatajätmise tagajärgi
=
obligation to another for the fulfilment of a responsibility
Note 1. The obligation includes the duty to inform and to explain the manner in which the responsibility was fulfilled.
Note 2. The non-fulfilment of a responsibility has consequences that can be enforced on the accountable party.


ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Accountability

vt ka
- vastutaja
- vastutus (1)
- vastutus (3)

Palun oodake...

Tõrge

accountability (2)

vastutavus; vastutus (2)

olemus
olemi sisuline vastutus
oma toimingute ja otsuste eest,
erinevalt ametikohustustest tulenevast
pole delegeeritav

ISO 37000:
vastutus kohustuse täitmise eest,
hõlmab kohustust teavitada ja seletada,
kuidas kohustust täideti;
vastutajale võidakse kohaldada
kohustuse täitmatajätmise tagajärgi
=
obligation to another for the fulfilment of a responsibility
Note 1. The obligation includes the duty to inform and to explain the manner in which the responsibility was fulfilled.
Note 2. The non-fulfilment of a responsibility has consequences that can be enforced on the accountable party.


ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Accountability

vt ka
- vastutaja
- vastutus (1)
- vastutus (3)

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!