AKIT
English Eesti

accountability (2)

vastutavus; vastutus (2)

olemus
olemi sisuline vastutus
oma toimingute ja otsuste eest,
erinevalt ametikohustustest tulenevast
pole delegeeritav

vt ka
- vastutaja
- vastutus (1)
- vastutus (3)