AKIT
English Eesti

acquisition (1)

hankimine (2); hange; hanke-; omandamine; soetamine; soetamis-

Õ:hankimine on süsteemi- ja tarkvaratehnikas üks elutsüklimudelite põhitermineid ja selles tähenduses pole mõistlik kasutada muid termineid

olemus
IT terminina, hankimine:

ISO/IEC 12207, ISO/IEC/IEEE 15288:
süsteemi, tarkvaratoote või tarkvarateenuse
omandamise protsess

ISO/IEC 27036:
toote või teenuse omandamise protsess

vt ka
- elutsükkel, protsessid
- hankima