AKIT
English Eesti

acquisition (1)

hankimine; hange; hanke-; omandamine; soetamine; soetamis-;

IT terminina: hankimine, eeskätt

ISO/IEC 12207, ISO/IEC/IEEE 15288: süsteemi, tarkvaratoote või tarkvarateenuse omandamise protsess

ISO/IEC 27036: toote või teenuse omandamise protsess