AKIT
English Eesti

alert (1)

hoiatus (1)

olemus
märguanne, mis teavitab kriitiliseste turvasündmusest:
- revisjonifail sai täis
- algas süsteemi sulgemine
- kasutaja autentimine nurjus)
- vms
enamasti ei nõua nii viivitamatut reageerimist kui alarmid,
tavaliselt logitakse ta analüüsiks ja järeltoiminguteks

ISO 11064:
meetod operaatori teavitamiseks
reageerimist nõudvatest sündmustest süsteemis

ISO 13372:
operatiivsignaal või -sõnum personali teavitamiseks
anomaalia(kombinatsiooni) tekkest,
mis nõuab kõrgendatud teadlikkust,
näitab olukorra esimest tõsidusastet (vrd alarm),
tähisvärv on kollane

ISO 22300:
häireteadistuse süsteemi osa,
juhib esmareageerijate ja riskialuste tähelepanu
kujunevale hädaolukorrale

ISO/IEC 27033:
viivitamatu osutus, et infosüsteem ja võrk võib
- olla käimasoleva ründe objektiks või
- olla ohus õnnetuse, tõrke või inimeksituse tõttu

vt ka
- aktiivne hoiatus
- alarm
- ekstreemhoiatus
- hoiatus (2)
- turvahoiatused