AKIT
English Eesti

alert (1)

hoiatus (1)

olemus
märguanne, mis
------ teavitab olulisest turvasündmusest:
------ revisjonifail sai täis
------ algas süsteemi sulgemine
------ kasutaja autentimine nurjus
------ vms
- enamasti ei nõua nii viivitamatut
reageerimist kui alarmid,
- tavaliselt logitakse analüüsiks
ja järeltoiminguteks

ISO 11064:
meetod operaatori teavitamiseks
reageerimist nõudvatest sündmustest

ISO 13372:
operatiivsignaal või -sõnum
personali teavitamiseks
anomaalia(kombinatsiooni) tekkest,
nõuab kõrgendatud teadlikkust,
näitab olukorra esimest tõsidusastet
(vrd alarm järgmisel astmel),
tähisvärv on kollane

ISO 22300:
häireteadistuse süsteemi osa,
juhib esmareageerijate ja
riskialuste tähelepanu
kujunevale hädaolukorrale

ISO/IEC 27033:
viivitamatu osutus, et
infosüsteem ja võrk võib olla
- käimasoleva ründe objektiks või
- ohus õnnetuse, tõrke või inimeksituse tõttu

vt ka
- aktiivne hoiatus
- alarm
- ekstreemhoiatus
- hoiatus (2)
- turvahoiatused