AKIT
English Eesti

warning

hoiatus (2)

olemus
sõltub kontekstist

vt ka
- eelhoiatussüsteem
- hoiatus (1)