AKIT
English Eesti

public warning

häireteadistus

olemus
ISO 22300:
teadistus- ja hoiatussõnumid, mida levitatakse
intsidendile reageerimise meetmena, võimaldamaks
reageerijail ja riskirühmal rakendada ohutusmeetmeid;
võib sisaldada teavet üldise teadlikkuse ja mõistmise suurendamiseks või nõustavate või kohustavate juhiste andmiseks
=
notification and alert messages disseminated as an incident response measure to enable responders and people at risk to take safety measures
Note. Public warning can include information to raise public awareness and understanding or to provide advisory or compulsory instructions.